GESTIÓ CULTURAL

Som especialistes en gestió cultural, comptem amb l’equip necessari per abordar qualsevol projecte a diferents nivells de desenvolupament i dur-lo a terme amb èxit.

Esta capacitat naix de l’equip multidisciplinari que forma part de FeedBack Cultural i que posa els seus coneixements al servei d’organismes públics i empreses particulars que volen apostar per la cultura com a motor econòmic.

Davall aquesta premissa apliquem els nostres coneixements per desenvolupar projectes, els resultats dels quals pots consultar en aquest enllaç.

Audiodescripció i subtitulació per a exposicions i obres de teatre.

Oferim l’equip i el personal tècnic necessari per audiodescriure i/o subtitular pel·lícules, sèries, esdeveniments, obres d’art i espais públics o privats.

Avala aquest servei tant l’experiència dels nostres traductors i audiodescriptors com el seu domini del valencià (per a les audiodescripcions en valencià i castellà) i els restants idiomes que puga requerir el client.

No obstant això, no volem quedar-nos exclusivament en la tècnica. L’experiència i la qualitat del nostre servei ens permitix assessorar en els continguts sempre que el client ho crea necessari.

Projectes d’accessibilitat.

Realitzem estudis d’accessibilitat implementant solucions físiques i de contingut.

Assessorem en l’adaptació d’espais físics per a la seua accessibilitat, però també plantejem altres qüestions que no sempre es consideren. Creem recorreguts i exposicions adaptades, principalment per al col·lectiu de persones cegues i amb discapacitat visual, vinculades directament amb espais culturals.

Assessoria Cultural

Un servei orientat a empreses i institucions que vulguen participar en projectes de caràcter social o cultural.

Ajudem a les empreses a emprendre al sector cultural dins de l’oferta pública i també en projectes privats. Apliquem les estratègies que han donat els millors resultats en altres projectes adaptant-les a les necessitats particulars de cada nou projecte sense perdre de vista l’objectiu marcat pel client.

Tenim present també un dels requisits imprescindibles dels nostres clients a l’hora de llançar un projecte cultural: l’amortització de dit projecte. Per això dediquem una especial atenció a la viabilitat econòmica.